۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

خليل ملکي


نوشتارها و کتابهای

خلیل ملکی

ودرباره او

کد..............................موضوع

6048 – دکتر همایون کاتوزیان – خدا رحمت کند خلیل ملکی را !

نوشتارها و کتابهاي مذهبي از نويسندگان مختلفنوشتارها و کتابهای مذهبی


از نویسندگان مختلف


کد..................................موضوع

1466 – حاج میرزا جانی کاشانی – کتاب نقطه الکاف1
1467 - حاج میرزا جانی کاشانی – کتاب نقطه الکاف2
1468 - حاج میرزا جانی کاشانی – کتاب نقطه الکاف3
1469 - حاج میرزا جانی کاشانی – کتاب نقطه الکاف4
1470 - حاج میرزا جانی کاشانی – کتاب نقطه الکاف5
1631 – اردشیر. ب – آنتئیست یا آگنوستیک؟
1632 – اردشیر.ب- خداناباوران چه کسانی هستند؟
1633 – هومر آبرامیان- چگونگی اسلام پذیری ایرانیان.
1637 – ابوالقاسم پاینده – شخصیت و شعور امام حسن ، در کتب شیعی.
1639 – اردشیر .ب – بیخدایی چیست؟
1642 – آیت الله سید محمدتقی مدرسی- شخصیت و شعور امام حسن عسگری در کتب شیعی .
1643 – ابوالقاسم پاینده – شخصیت و شعور امام حسین ، در کتب شیعی
1644 – ملا محمدباقر مجلسی – حلیته المتقین- شخصیت و شعور امام رضا در کتب شیعی.
1645 – آیت الله سیدمحمدتقی مدرسی – شخصیت و شعور امام زین العابدین در کتب شیعی
1646 – ابوالقاسم پاینده – شخصیت و شعور امام علی درکتب شیعی.
1647 - ملا محمدباقر مجلسی – حلیته المتقین- شخصیت و شعور امام علی النقی در کتب شیعی.
1648 – ملامحمدباقر مجلسی – شخصیت و شعور امام محمدباقر در کتب شیعی
1649 - ملامحمدباقر مجلسی – شخصیت و شعور امام محمدتقی در کتب شیعی.
1650 - ملامحمدباقر مجلسی – شخصیت و شعور امام موسی کاظم در کتب شیعی.
1651 - ملامحمدباقر مجلسی – شخصیت و شعور محمدرسول الله در کتب شیعی.
1652 - ملامحمدباقر مجلسی – شخصیت و شعور امام زمان در کتب شیعی.
1695 – سایت پ.د.ف.فاکتوری – گوناگون – تفسیر تازی نامه
2207 – سایت بوک مای فلال.اورگ – ترجمه قرآن به فارسی.
2218 – درفش کاویانی – ح.م – منشا حاکمیت در جمهوری اسلامی .
2242 – درفش کاویانی – مزدک – اشتباه های قران : " قلب جایگاه اندیشه"
2248 – ر.راسخ – قسمتی از کارنامه ی درخشان زندگی امام علی.
2250 – دکتر مرزبان توانگر – نا آگاهی و پوسیدگی – سیری در نوشته های سیدروح الله خمینی – کتاب نخست: کشف السرار.
2307 – دکتر فرخ سلیم – حقایقی درباره جامعه مسلمین.
2311 - دکتر مرزبان توانگر – نا آگاهی و پوسیدگی – سیری در نوشته های سیدروح الله خمینی – کتاب دوم : ولایت فقیه.
2312 – سایت فیت فریدوم اورگ – ننه نقلی – نامه یک پسر ده ساله به الله .
2314 – درفش کاویانی – ترجمه ایراندخت – تاثیر نصرانیان بر اسلام .
2336 – درفش کاویانی – کانون زرتشتیان – دین زرتشت پس از اسلام .
2365 – درفش کاویانی – مزدک – علی : شیر حق یا یک دغلکار.
2368 – درفش کاویانی - دکتر امیر مهدی نوربخش- هفت صیقه در یک روز

2386 – درفش کاویانی – افشین زند – بازشناسی یک پندار- تناقضات در اسلام.
2390 – درفش کاویانی – ایرج ارجمند راد – تصویرهائی از صدر اسلام 1
2391 - درفش کاویانی – ایرج ارجمند راد – تصویرهائی از صدر اسلام 2
2392 - درفش کاویانی – ایرج ارجمند راد – تصویرهائی از صدر اسلام 3
2396 – درفش کاویانی – افشین زند – بزشناسی یک پندار – تبعیض قانونی در اسلام .
2404 – درفش کاویانی – مهدی سامع – ولایت فقیه مرکز ثقل تضاد مردم با حکومت.
2407 – درفش کاویانی – افشین زند – بزشناسی یک پندار.زنان در اسلام
2409 – درفش کاویانی – نادره افشاری – زن در نگاه محمد .
2414 – درفش کاویانی – نادره افشاری – یوسف در قرآن.
2415 – درفش کاویانی – آیت الله کورانی – امام زمان را یک زن ایرانی شهید خواهد کرد .
2515 – درفش کاویانی – فارسی – اسلام و جزیه .
2516 – درفش کاویانی – دکتر عبدالحسین زرینکوب – خراج و جزیه .
2518 – درفش کاویانی – میرزا آقاخان کرمانی – سه مکتوب .
2519 – م. شاپوری – شخصیت محمدی یا حل آن معمای مقدس .
2520 – درفش کاویانی – جرجی زیدان – سوزانیدن کتابخانه های ایران و اسکندریه .
2551 – درفش کاویانی – حسین علیزاده – مجموعه زندگانی چهارده معصوم.
2560 – درفش کاویانی – دکتر محمد محمدی ملایری – قرار خلیفه با قبیله بحیله .
2575 – دکتر بهرام چوبینه – تشیع جلد اول .
2604 – محمد مهدی حاجی پروانه – دعای کمیل با ترجمه فارسی .
2629 - محمد مهدی حاجی پروانه – چگونه برای ظهور آماده باشیو؟
2643 - محمد مهدی حاجی پروانه – داستان زندگی حضرت آدم 2.
2645 – واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران – غیبت ، ظهور، امامت .
2650 - محمد مهدی حاجی پروانه – شیخ بهائی .
2653 - محمد مهدی حاجی پروانه – زیارت عاشورا و ناحیه مقدسه و جامعه و دعای کمیل و توسل .
5065 – کتاب محمد.

۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

کريم کشاورز


تا زمانی که عکسی از کریم کشاورز در اختیار نداشته باشیم این تصویر در اینجا خواهد بود

نوشتارها و کتابهای

کریم کشاورز

ودرباره او


کد....................................وضوع

253 – کریم کشاورز – اسلام در ایران
830 – کریم کشاورز – سربداران .
832 – کریم کشاورز – هزار سال نثر پارسی .

جبهه ملي ايران


نوشتارها و کتابهای

جبهه ملی ایران

ودرباره آن


کد..................................موضوع

80 – دکتر علی راسخ – پهلویستها، دیکتاتورها و فرهنگ حذف و فراموشی!.
227 – دکتر علی بهزادی – شعبان جعفری 5
228 – دکتر غلامحسین مصدق – مصدق در زندان بیرجند2 .
229 – دکتر ایرج افشار – مصدق در زندان بیرجند3 .
257 – اکبر خرازی – مصدق همه جا با مردم بود .
284 – دکتر علی راسخ – نشست برلین و بروکسل و واماندگی سیاسی .
288- محمد حسیبی – ایکاش نفت نداشتیم! بخش یکم.
289 – فعالان جبهه ملی در خارج از ایران – تحلیل سیاسی و تاریخی ملی شدن صنعت نفت.
332 – یرواند آبرامیان – کودتای 28 مرداد 1.
333 - یرواند آبرامیان – کودتای 28 مرداد 2.
483 – جنبش سوسیالیستی – مهندس کاظم حسیبی 1.
484 – علی شاملو – مهندس کاظم حسیبی – تکنوکرات پاکدامن .چهاردهمین سالگرد وفات .
485 – محمد امینی – فدائیان اسلام و سودای حکومت اسلامی بخش یکم.
486 - محمد امینی – فدائیان اسلام و سودای حکومت اسلامی بخش دوم.
497 – دکتر ناصر انقطاع – مصدق.
503 – دکتر پرویز داورپناه – احمدآباد، دهکده عشق .
598 – دکتر ایرج افشار – مصدق: اقتصاد و سیاست 1.
599 - دکتر ایرج افشار – مصدق: اقتصاد و سیاست 2.
615 – دکتر پرویز داورپناه – راه جهان پهلوان تختی راه مصدق بود .
617 – منیر طه – فریاد ای مصدق ، فریاد از این ستم ها .
632 – حزب ملت ایران – گزارش ویژه زاد روز مصدق .
678 – جنبش سوسیالیستی – برای پیر احمد آباد 1
681 – جنبش سوسیالیستی – برمزار شهید راه وطن .
687 – حسین توایان فرد – مصدق از نظرگاه دوستان، مخالفان و دشمنان .
688 – مهدی میراشرافی – سخنان دو تن از عوامل 28 مرداد .
689 – یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 1.
690 – یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی2
691 – یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 3.
692 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 4.
693 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 5.
694 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 6.
695 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 7.
696 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 8.
697 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 9.
698 - یروند آبرامین – ملی شدن نفت کودتا و دیوار بی اعتمادی 10.
778 – عبدالله شهبازی – سرشاپور ریپورتر و کودتای 28 مرداد 1332.
831 - یروند آبرامین – کودتای 28 مرداد 1.
835 – دکتر پرویز داورپناه – تحریف زندگی سیاسی دکتر محمد مصدق .
840 – کورش زعیم – قومیت : چالش یا فرصت .
844 – منیر طه – مصدق : آنجا مجلس است که مردم هستند .
850 – محمد حسیبی – به مناسبت 14 اسفندماه .
851 – مسعود بهنود – کودتای 28 مرداد و آن سه مرد .
946 – محمد حسیبی – ایکاش نفت نداشتیم بخش یکم .
1330 – محمد حسیبی – قیام ملی 30 تیر 1
1331 - محمد حسیبی – قیام ملی 30 تیر 2
1332 –حزب ملت ایران – گرامی باد خاطره قیام ملی 30 تیر.
1333 – سرهنگ غلامرضا نجاتی – قیام ملی 30 تیر 4.
1335 – سایت چه باید کرد – قیام ملی 30 تیر6.
1336 – احمد خلیل الله مقدم – چگونگی تلاش های منجر به قیام سی تیر .
3147 – محمدجلالی چیمه – دکتر پرویز داورپناه .
4494 – جببه ملی ایران – بشارت نامه جبهه ملی ایران بمناسبت ورود آیت الله خمینی به کشور .
5955 – ادیب برومند – آخرین سروده با مضامین اجتماعی و اقتصادی .
5956 - جبهه ملی – بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران .
5957 – جبهه ملی – چهلمین روز شهادت پویندگان راه آزادی را گرامی میداریم .
5958 – سایت دنیای ما – پس از 52 سال : دست نوشته متن دفاعیات دکتر حسین فاطمی .
5959 – جبهه ملی – صدسال بعد از گذشت انقلاب مشروطیت ...
5960 – جبهه ملی – روسیه می تواند فقط سهم خود از دریای مازندران راتقسیم کند
5961 – دکتر پرویز داورپناه – ماجرای به آتش کشیدن کریمپور شیرازی .
5962 – جبهه ملی – پیمانهای مرزی را نمی توان یکجانبه تغییر داد .
5963 – جببه ملی – اطلاعیه مطبوعاتی .
5964 – جبهه ملی – زندان و اعدام های زنجیره ای بقاء نظام را تضمین نمی کند .

۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

جواد طالعي


نوشتارها و کتابهای

جواد طالعی

ودرباره او

کد.................................موضوع

5954 – جواد طالعی – پیچیدگی های دوران 32 روز نخست وزیری بختیار
6899 – جواد طالعی – نیلوفر بیضائی: تولدی دیگر با بوف کور
6900 - جواد طالعی – آمار هزینه های تسلیحاتی جهان در سال 2008 .
6901 - جواد طالعی – احمدرضا دریائی و چشم های دریائی رنگش.
6902 - جواد طالعی – پیچیدگی های دوران 32 روزه نخست وزیری بختیار ...
6903 - جواد طالعی – جشن صدشالگی نفت ایران در دانشگاه کلن.
6904 - جواد طالعی – اقای موسوی، لطفا خودکشی سیاسی نکنید!.
6905 - جواد طالعی – چرا سگ نجس و گربه پاک است ؟.
6906 - جواد طالعی – ژورنالیست . مصباح زاده ....
6907 - جواد طالعی – سیزده دختر افغان از ایران می نویسد.
6908 - جواد طالعی – مروری بر نقد جواد طالعی از " ویواه ، ازدواج کاغذی".
6909 - جواد طالعی – میان خوای و واقعیت : فوج کرکس ها در آسمان ایران
6910 - جواد طالعی – نگاهی به اوضاع اقتصادی امروز ایران .

جمشيد پيمان


نوشتارها و کتابهای

جمشید(سيف الله)پیمان

ودرباره او


کد..............................موضوع
5937 – جمشید پیمان – گفتگوی علی بهرویان با پیمان .
5938 - جمشید پیمان – آغاز و پایان جنگ .....
5939 - جمشید پیمان – آمد بهار زیبا ......
5940 - جمشید پیمان – آی بچه های اشرفی .
5941 - جمشید پیمان – این «من» و« ما» کیستند .
5942 - جمشید پیمان – بانوی من ، امروز روز توست.
5943 - جمشید پیمان – بیگانه نسوزاندت ، از خویش ویران شدی .
5944 - جمشید پیمان – دل من هم زیباست .
5945 - جمشید پیمان – تظاهر ، تظاهرات ، تظاهرات ها .
5946 - جمشید پیمان – شعله های خشم تو .
5947 - جمشید پیمان – باور نمی کنم که بغض نگیرد گلوی تو .
5948 - جمشید پیمان – چرا بچه های اشرف اعتصاب غذا کرده اند«بخش یکم»بازگردی سی ساله.
5949 - جمشید پیمان – دارالفنون اول پائیز خسته بود .
5950 - جمشید پیمان – سایت آوا – سنگسار سیاسی ........
5951 - جمشید پیمان – می توان و باید....
5952 - جمشید پیمان – نامه به سایت دیدگاه ....
6894 – م.م.باختران – جمشید پیمان.

۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

جلال آل احمد


نوشتارها و کتابهای

جلال آل احمد

ودرباره او

کد..................................موضوع

293 – جلال آل احمد – سنگی برگوری.
780 - جلال آل احمد – سنگی برگوری
782 – جلال آل احمد – سه تار
813 - جلال آل احمد – دید و بازدید عید.
849 - جلال آل احمد – اورازان .
1435 – سیمین دانشور – غروب جلال
4923 - جلال آل احمد – نامه های جلال آل احمد
5707 - جلال آل احمد – ویژه نامه غلامرضا تختی .
5933 – جلال آل احمد – جنگ مرجان .
5934 - جلال آل احمد – جشن فرخنده .
5935 - جلال آل احمد – بیگانه .
5936 – جلال آل احمد – مدیر مدرسه .

جعفر يگانه

تا زماني عکسي از آقاي جعفر يگانه در اختيار نداشته باشيم اين تصوير اينجا خواهد بود
نوشتارها و کتابهای

جعفر یگانه

ودرباره او

کد................................موضوع

5932 – جعفر یگانه – انقلاب 22 بهمن امیدی که به ناامیدی بدل شد
6893 – جعفر یگانه – تاریخ شوئی همچنان ادامه دارد

استاد جلال الدين همائي


نوشتارها و کتابهای

استاد جلال الدین همائی

ودرباره او


کد...............................موضوع

5931 – استاد جلال الدین همائی – فنون بلاغت و صناعات ادبی – سایت روزانه ها

ايرج ميرزا


نوشتارها و کتابهای

ایرج میرزا

ودرباره او

کد...................................موضوع

4520 – ایرج میرزا – چکامه چادر و حجاب.
4904 – سایت روزانه ها – افکار و آثار ایرج میرزا .
5929 – سایت کل کده – دیوان اشعار ایرج میرزا .
5930 – بهداد – ایرج میرزا – با افزوده های چاپ سوم .

آرامگاه ایرج میرزا

دکتر روح الله عباسي

تا زمانيکه عکسي از دکتر عباسي دراختيار نداشته باشيم اين تابلو در اينجا خواهد بود .
نوشتارها و کتابهای

دکتر روح الله عباسی

ودرباره اوکد .....................................موضوع

5792 – دکتر روح الله عباسی – اندیشه مارکسیستی و جامعه شناسی
5793 - دکتر روح الله عباسی – دربتاره حزب کمونیست جهانی – اساسنامه موقت
5794 - دکتر روح الله عباسی – مادرهمان وضعی هستیم که شاه ایران در آخرین سال سلطنت خود بود
5795 - دکتر روح الله عباسی – جمهوری اسلامی در اداره کشور با یک رشته ناکامیها روبروست ..
5796 - دکتر روح الله عباسی – نامه به رئیس جمهوری فرانسه و پاسخ آن
5797 - دکتر روح الله عباسی – نامه به رئیس جمهوری فرانسه ....

ايرج مصداقي

نوشتارها و کتابهای

ایرج مصداقی

ودرباره او


کد................................موضوع

5810 – ایرج مصداقی – انقلاب فرهنگی و فیلسوف « اصلاح طلب» عبدالکریم سروش.
5811 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ – زندان اوین.
5812 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ جلد دوم – اندوه ققنوس ها.
5813 - ایرج مصداقی – مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی ، بخش اول.
5814 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ – زندان قزل حصار .
5815 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ جلد نخست – غروب سپیده .
5816 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ – زندان گوهردشت .
5817 - ایرج مصداقی – فرمان قتل عام خمینی .
5818 - ایرج مصداقی – نامه منتظری به خمینی .
5819 - ایرج مصداقی – توضیحاتی چند در مورد اشتباهات چاپ اول و دوم « نه زیستن نه مرگ »
5820 - ایرج مصداقی – آخرین روزهای پیش ازقتل عام .
5821 - ایرج مصداقی – شکنجه ....
5822 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ جلد چهارم – تا طلوع انگور.
5823 - ایرج مصداقی – نه زیستن نه مرگ – تمشک های نا آرام
5824 - ایرج مصداقی – چه کسانی تیغ زنگیان مست را تیز کردند ؟
5825 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش اول)
5826 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش دوم)
5827 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش سوم)
5828 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش چهارم)
5829 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش پنجم)
5830 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش ششم)
5831 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش هفتم)
5832 - ایرج مصداقی – ILO – کنواسیون های بین المللی ، ترفندهای رژیم ( بخش هشتم)
5833 - ایرج مصداقی – نوری زاده و محمدرضاشاه
5834 - ایرج مصداقی – عدوشود سبب خیر اگر خدا خواهد .
5835 - ایرج مصداقی – آقای کروبی جنایات دیگر خامنه ای را افشا کنید.
5836 - ایرج مصداقی – علی محمد بشارتی – یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب و جنایت رژیم.
5837 - ایرج مصداقی – امیر فرشاد ابراهیمی درس آموخته ی مکتب ولایت
5838 - ایرج مصداقی – اسناد ، مدارک و نامه های مربوط به قتل عام تابستان 67
5839 - ایرج مصداقی – آیا سانسور شاخ و دم دارد؟
5840 - ایرج مصداقی – از هشت مرداد 1367 تا هشت مرداد 1385
5841 - ایرج مصداقی – از ماست که برماست . .
5842 - ایرج مصداقی – بهرام که گور میگرفتی همه عمر....
5843 - ایرج مصداقی – برای آن هایی که این دوره را ندیده اند
5844 - ایرج مصداقی – برای آزادی زهرا علیقلی و تمامی زندانیان سیاسی تلاش کنید.
5845 - ایرج مصداقی – برای دستیابی به حقوق مردم ایران چه بایستی کرد؟
5846 - ایرج مصداقی – برای مادرهایمان« دل پاکان» و « دل سوختگان» روزگار
5847 - ایرج مصداقی – به یاد آن که « عاشقانه زیست »نامش سیامک بود .
5848 - ایرج مصداقی – بهنود پدیده ای که از نو باید شناخت .
5849 - ایرج مصداقی – چه باید کرد ؟ پاسخ ایرج مصداقی به پرسش سایت گزارشگر .
5850 - ایرج مصداقی – چه کسی مسئول است؟
5851 - ایرج مصداقی – چه کسی ترور شخصیت می کند .
5852 - ایرج مصداقی – چه سیاستی به نفع مردم ایران است .
5853 - ایرج مصداقی – چرا انفجار حرم « عسگرین» می تواند کار رژیم جمهوری اسلامی باشد
5854 - ایرج مصداقی – در پوشش « چپ» در خدمت راست.
5855 - ایرج مصداقی – داستان زنی که « هفت شوهر » دارد و حافظه تاریخی .
5856 - ایرج مصداقی – دستگیری خانم هاله اسفندیاری و طرح چند پرسش.
5857 - ایرج مصداقی – دست های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز .
5858 - ایرج مصداقی – ادعاهای نادرست راجع به عکس های جنایتکاران.
5859 - ایرج مصداقی – عدالت دستگاه قضایی فرانسه .
5860 - ایرج مصداقی – اجرای عدالت و نه بخشش جنایتکاران!
5861 - ایرج مصداقی – عماد الدین باقی و انکار شکنجه و اعدام در سیاهترین روزهای رژیم.
5862 - ایرج مصداقی – انقلاب فرهنگی و فیلسوف « اصلاح طلب » عبدالکریم سروش
5863 - ایرج مصداقی – انتخاب مجید دوستعلی به دبیری دولت گامی در جهت تکمیل ارکستر جنایتکاران
5864 - ایرج مصداقی – اتحادیه بین المللی (ITUC ) تشکلی جدید در سطح جهان
5865 - ایرج مصداقی – با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم3
5866 - ایرج مصداقی – با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم1
5867 - ایرج مصداقی – با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم2
5868 - ایرج مصداقی – با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم6
5869 - ایرج مصداقی – فرمانده کبیر آزادی ، شعری از مجاهد شهید علی خلیلی...
5870 - ایرج مصداقی – فیلم مستند« جنبش دانشجویی ایران » ساخته ی حسین پویا گام نخست در راهی طولانی
5871 - ایرج مصداقی – قابل توجه دوستان و دشمنان اکبر گنجی
5872 - ایرج مصداقی – « غنی سازی» دروغ و «توسعه » جعل در دستگاه رژیم
5873 - ایرج مصداقی – گفتگو وریا محمدی با ایرج مصداقی
5874 - ایرج مصداقی – حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه های اعدام اوین
5875 - ایرج مصداقی – هیئت کشتار زندانیان سیاسی در روایت گروه ها و فعالان سیاسی !
5876 - ایرج مصداقی – حجت زمانی هم رفت، اما جادوی نگاهش باقی خواهد ماند.
5877 - ایرج مصداقی – حجت زمانی « حجت» و « حرمت » زندانیان سیاسی ایران
5878 - ایرج مصداقی – این آمار را از کجا آورده اید؟
5879 - ایرج مصداقی – این پیروزی برشما مبارک باد: « این که رژیم از چه طریق می خواهد عقب نشینی کند مربوط به خودش است»
5880 - ایرج مصداقی – جنگجوی سپیده دمان « دل هایمان در آرزوی بوسه ای به گونه هایش آی چه بی قرار می شوند»
5881 - ایرج مصداقی – جنازه قاضی مقدس رو در روی مظلومیت گنجی و....
5882 - ایرج مصداقی – کبوتر با کبوتر باز با باز ، کند همجنس با همجنس پرواز
5883 - ایرج مصداقی – مادر امامی و آغوش پر از عشق اش.
5884 - ایرج مصداقی – « من فدای همه ی مادر خونین کفنان »
5885 - ایرج مصداقی – مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی .
5886 - ایرج مصداقی – ما وظیفه داریم با فراموشی مبارزه کنیم .
5887 - ایرج مصداقی – محمد مهرآیین یکی از مهم ترین دژخیمان اوین.
5888 - ایرج مصداقی – مخلص جمهور یا مخلص سپاه قدس و باندهای فاشیستی رژیم.
5889 - ایرج مصداقی – مصاحبه نشریه علیه اعدام با ایرج مصداقی .
5890 - ایرج مصداقی – متولدین دوم خرداد: گفتار دوم – سید حسین موسوی تبریزی
5891 - ایرج مصداقی – متولدین دوم خرداد : گفتار سوم – جامعه شناسان رژیم.
5892 - ایرج مصداقی – نقد بی غشم آرزوست....
5893 - ایرج مصداقی – نقش های گوناگون هوشنگ اسدی تواب فعال زندان
5894 - ایرج مصداقی – نقص حقوق بشر و وظایف ما – بخش پنجم ......
5895 - ایرج مصداقی – نقش جناح های رژیم در پیشبرد سیاست هسته ای رژیم.
5896 - ایرج مصداقی – نامه سرگشاده به آقای احمد ابوالغیظ .....
5897 - ایرج مصداقی – نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی.
5898 - ایرج مصداقی – نظرات « استاد » عبدالله شهبازی و چگونگی برخورد بقایای حزب توده با او
5899 - ایرج مصداقی – نگاهی به گذشته و چند نظر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران .
5900 - ایرج مصداقی – نگاهی دوباره به کشتار تابستان 67
5901 - ایرج مصداقی – نگاهی گذرا به نمایشنامه های زندان.
5902 - ایرج مصداقی – نوری زاده ، بانک مرکزی جعلیات و عصاره ژورنالیسم بی اعتبار.
5903 - ایرج مصداقی – اپوزیسیون و معضل همنامی جنایتکاران .
5904 - ایرج مصداقی – پارس شغالان گر ، به « ماه بلند» زندان – به یاد منیره رجوی و اصغر ناظم .
5905 - ایرج مصداقی – پاسخ به پرسش هایی چند در رابطه با کتاب « برساقه تابیده کنف »
5906 - ایرج مصداقی – پاسخ ایرج مصداقی به پرسش های سایت ادبیات و فرهنگ در مورد ....
5907 - ایرج مصداقی – پاسخ به پرسش های سایت دیدگاه ......اعدام ولی الله فیض مهدوی
5908 - ایرج مصداقی – پاسخ های ایرج مصداقی به پرسش های سایت گزارشگر ....
5909 - ایرج مصداقی – پشت صحنه ، داستان « احمدی نژاد و گروگان گیری »
5910 - ایرج مصداقی – « رد تئوری بقا» گفتگوی سایت بحران با ایرج مصداقی .
5911 - ایرج مصداقی – رمز بقای جمهوری اسلامی در این است که .....
5912 - ایرج مصداقی – راستی ایرج مصداقی چه کسی است .
5913 - ایرج مصداقی – روز آنلاین ، حمزه فراحتی و پروژه ی سفیدکاران .
5914 - ایرج مصداقی – روز شمار قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367
5915 - ایرج مصداقی –« سرنگونی » آرمان « دانه های انسانی » خفته در خاک ...
5916 - ایرج مصداقی – سفیدکاران « روز آنلاین» همچنان به افشای خود می پردازند .
5917 - ایرج مصداقی – سرقت ادبی یک نورسیده .
5918 - ایرج مصداقی – سیدکاظم کاظمی ، از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی ....
5919 - ایرج مصداقی – شاعر ، سینماگر ، منتقد ، استاد دانشگاه و ....یا دزد ناشی
5920 - ایرج مصداقی – تقدیم به مرجان عزیزم ، آن که جایش در « نه زیستن نه مرگ » خالیست « قشنگی و قیمتی»
5921 - ایرج مصداقی – تجربه اندوزی از تاریخ
5922 - ایرج مصداقی – تاملی چند در برخورد با توابین.
5923 - ایرج مصداقی – توحش و جنایت در « ام القرا»
5924 - ایرج مصداقی – تیم ملی فوتبال ایران ، نماینده مردم ایران
5925 - ایرج مصداقی – توی این هیر و بیر کروبی زیر ابروی منافقین را هم بگیرد !
5926 - ایرج مصداقی – یک نقد و یک پاسخ
5927 - ایرج مصداقی – متولدین دوم خرداد – گفتار اول ....
5928 - ایرج مصداقی –« زندانی تهران » چوب حراج به خاطرات زندان .

۱۳۸۸ مهر ۲۷, دوشنبه

دکتر هما ناطق


نوشتارها و کتابهای

هماناطق

ودرباره او

کد...............................موضوع

760 – دکتر هما ناطق – جنگ فرقه ها در انقلاب مشروطیت .
1173 – دکتر هما ناطق – انجمن های شورائی در انقلاب مشروطیت.
5771 - دکتر هما ناطق – هما ناطق و سنت تاریخ نگاری در ایران .
5772 - دکتر هما ناطق – دبیره .
5773 - دکتر هما ناطق – بخارا – تاریخ 1.
5774 - دکتر هما ناطق – بخارا – تاریخ 2.
5775 - دکتر هما ناطق – بخارا – تاریخ3.
5776 - دکتر هما ناطق – میرزا آقا خان ، سیدجمال الدین و ملکم خان در استانبول.( به فرانسه).
5777 - دکتر هما ناطق – برگهائی از رساله موسیقی بهجت الوح – نوازندگان زن هنر دوره قاجار.
5778 - دکتر هما ناطق – زمان نو – فرنگ و فرنگی مابی و رساله ء انتقادی " شیخ و شیوخ".
5779 - دکتر هما ناطق – افسانه ء حاجی میرزا آقاسی .
5780 - دکتر هما ناطق – دیوانه ها و کمانچه .
5781 - دکتر هما ناطق – سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان .
5782 - دکتر هما ناطق – تورج امینی : هما ناطق و آیین بابی .
5783 - دکتر هما ناطق – نگاهی به برخی نوشته ها و مبارزات زنان در دوران مشروطیت .
5784 - دکتر هما ناطق – مسالهء زن – از نهضت مشروطه تا عصر رضاخان
5785 - دکترهما ناطق – زمان نو : سرکوب جنبش دانشجوئی.
5786 - دکتر هما ناطق – زمان نو – هماناطق : قربانیان دو نظام و یک فرهنگ
5787 - دکتر هما ناطق – در معرفی یک سند یا در مشروطهء مشروعه .
5788 - دکتر هما ناطق – نوشته هائی از یک نویسندهء دوران مشروطیت .
5789 - دکتر هما ناطق – به یاد فریدون آدمیت .
5790 - دکتر هما ناطق – ناصرالدین شاه "پلید" سیدجمال الدین و ملکم خان .
5791 – دکتر هما ناطق – توضیحات هما ناطق درباره روزهای انقلاب .

۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه

دکتر هدايت متين دفتري


نوشتارها و کتابهای

دکتر هدایت متین دفتری

ودرباره او


کد...................................موضوع

5767 – دکتر هدایت متین دفتری – زادروز مصدق چرا 26 خرداد ؟.

حسين کوهي کرماني

تا زمانيکه عکسي از حسين کوهي کرماني در اختيار نداشته باشيم اين تصوير اينجا خواهد بود .

نوشتارها و کتابهای

حسین کوهی کرمانی

ودرباره او


کد........................................موضوع

5766 – حسین کوهی کرمانی – هفتصد ترانه روستائی .

۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

هادي خرسندي


نوشتارها ی

هادی خرسندی

ودرباره او


کد.....................................موضوع

5714 - هادی خرسندی – قلم چرخید و ....ایران را گرفتند
5715 – هادی خرسندی – پریا در تظاهرات ... به یاد شاملو
5716 - هادی خرسندی – انقلابی کرده ام ....خاک عالم برسرم.
5717 - هادی خرسندی – آسوده شود شبی بخوابیم؟.
5718 - هادی خرسندی – آیا امام جمعه اصفهان باکره بود؟.
5719 - هادی خرسندی – اسرار درون .
5720 - هادی خرسندی – اگر حمله به ایران آورد بوش.
5721 - هادی خرسندی – خاک عالم برسرم....
5722 - هادی خرسندی – اوباما و همسر مش حسن.
5723 - هادی خرسندی – به به چه پنیری .
5724 - هادی خرسندی – به پیشواز مرگ پاپ شنیدم...
5725 - هادی خرسندی – پیرزنی را ستمی درگرفت . دست زدو عمامه اکبر گرفت...
5726 - هادی خرسندی – پیرزنی را ستمی درگرفت ... دامن انچوچک رهبر گرفت.
5727 - هادی خرسندی – جمکران.
5728 – هادی خرسندی – جمله سازی ، سرگرمی ملی این روزگار.
5729 - هادی خرسندی – قند پدرسوخته...
5730 - هادی خرسندی – خزر مال ما ایرانیان است و بس.
5731 - هادی خرسندی – درحمام وطن.
5732 - هادی خرسندی – درخلوت غزل حافظ.
5733 - هادی خرسندی – دست آخر سور زد...
5734 - هادی خرسندی – دل ای دل...
5735 - هادی خرسندی – دنبال مقاله بهنود نگردید ...
5736 - هادی خرسندی – دوباره میچاپمت وطن!.
5737 - هادی خرسندی – دوبیتی های فضائی من .
5738 - هادی خرسندی – دید موسی یک شبانی را بره...
5739 - هادی خرسندی – راهبندان.
5740 - هادی خرسندی – رباعیان در رابطه با آیت الله العظمی کاظمینی بروجردی.
5741 - هادی خرسندی – رفرواندم من نمیگویم تو.
5742 - هادی خرسندی – روزگاری روزگاری داشتیم.
5743 - هادی خرسندی – روی بیداد زمین....
5744 - هادی خرسندی – سلام صبح چهارشنبه حلوای نقد.
5745 - هادی خرسندی – سلام چندروز از خدمتتان..
5746 - هادی خرسندی – سنگ قبر « حسن سه کله».
5747 - هادی خرسندی – شرفیابی.
5748 - هادی خرسندی – شعر الزایمر برای آخرین بار!.
5749 - هادی خرسندی – شیخ و دلال و خاتمی و والدین دختر.
5750 - هادی خرسندی – غزل عاشقانه ی تازه.
5751 - هادی خرسندی – قاضی شرع نبی گاز گرفت.
5752 - هادی خرسندی – کاش ماهم چارلی چاپلین داشتیم.
5753 - هادی خرسندی – کاش من هم اورانیوم بودم.
5754 – هادی خرسندی –گوئی غزل عشق و اروئیسم نگویم؟
5755 - هادی خرسندی – مانتوی پشم و آبروی دین.
5756 - هادی خرسندی – ماهواره باریموت کنترل.
5757 - هادی خرسندی – ماهی کوچک و کاپیتان ویل راجرز.
5758 - هادی خرسندی – مرغ زیرک در اوین.
5759 - هادی خرسندی – مرهم دردش کمی آزادی است...
5760 - هادی خرسندی – معرکه عاشق کش.
5761 - هادی خرسندی – مقام شتر در سرزمین مادری.
5762 - هادی خرسندی – موسوی خوئینی .....
5763 - هادی خرسندی – ناوگان آمریکائی و ماهیگیر ایرانی.
5764 - هادی خرسندی – همبستگی ...غمبستگی . بمبستگی...
5765 - هادی خرسندی – یک نامه نوشته سگ زردی به شغالی..

۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

حسن حسام


نوشتارها و کتابهای

حسن حسام

ودرباره او

کد......................................موضوع

5713 – حسن حسام – باتلاق( نمایشنامه)

حسن اعتمادي


نوشتارها و گتابهای

حسن اعتمادی

ودرباره او
کد.......................................موضوع

4205 – حسن اعتمادی – درباره آسیب رسانی به حافظه تاریخی1
4206 - حسن اعتمادی – درباره آسیب رسانی به حافظه تاریخی2
4207 - حسن اعتمادی – درباره آسیب رسانی به حافظه تاریخی3
4248 - حسن اعتمادی – درباره آسیب رسانی به حافظه تاریخی4

هوشنگ ابتهاج


نوشتارها و کتابهای

هوشنگ ابتهاج

( ه.الف .سایه)

ودرباره او


کد.....................................موضوع

746 – هوشنگ ابتهاج – چکامه های گزیده .
747 - هوشنگ ابتهاج – بیت الغزل
3022 - هوشنگ ابتهاج – در گوش من فسانه دلدادگی مخوان...
4777 - هوشنگ ابتهاج – مرثیه – شعری از سایه بیاد احسان طبری.
4966 - هوشنگ ابتهاج – زندان شب یلدا

هومر ابراميان


نوشتارها و کتابهای

هومر ابرامیان

ودرباره او


کد............................موضوع

5711 – هومر ابرامیان – چگونگی اسلم پذیری ایرانیان
5712 – هومر ابرامیان – هفت سین

حسن بهگر


نوشتارها و کتابهای

حسن بهگر

ودرباره او

کد................................موضوع

826 – حسن بهگر – مسئله اقوام در ایران ، مشکلات و چاره ها
3492 - حسن بهگر – گفتگو.
3493 - حسن بهگر – آقای زیبا کلام فاشیست کیست؟

هومن عزيزي


نوشتارها و کتابهای

هومن عزیزی

ودرباره او

کد.......................................موضوع

595 – هومن عزیزی – پرونده دوزخ.
824 – هومن عزیزی – راز موی باغبان .

غلامعلي کشاني

تازمانيکه عکسي از آقاي غلامعلي کشاني دراختيار نداشته باشيم اين تصوير اينجا خواهد بود


كتابها و نوشتارهاي

غلامعلي كشاني

و دربارهء او


كد كتاب.................................. موضوع كتاب

1899 – غلامعلي كشاني – شرحي اندر باب ك گاندي و استالين.
2485 – غلامعلي كشاني – نافرماني مدني .

غلامعلي سالاري


تا زمانيکه عکسي از آقاي غلامعلي سالاري در اختيار نداشته باشيم اين تصوير اينجا خواهد بود

نوشتارها و کتابهای

غلامعلی سالاری

ودرباره او
کد.......................................موضوع
3014 – غلامعلی سالاری – تندروهای اسلامی

۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

غلامرضا تختي


نوشتارها و کتابهای


جهان پهلوان غلامرضا تختی


ودرباره او


کد .........................................موضوع


5706 – غلامرضا تختی – چهل و یکمین سالگرد درگذشت .
5707 – جلال آل احمد – سالگرد درگذشت .

فريدون مشيري


نوشتارها و کتابهای

فریدون مشیری

ودرباره او


کد..............................................موضوع

341- فریدون مشیری – 30 تیر.
344 – فریدون مشیری – یاد امیر.
368 - مهندس منوچهر کارگر – جاودانه های فریدون مشیری .
1658 - فریدون مشیری – زندگینامه .
5703 – فریدون مشیری – بگو کجاست .
5704- فریدون مشیری – تفنگت را زمین بگذار .
5705– فریدون مشیری – ساقی و چند شعر دیگر.

آرامگاه فريدون مشيري

۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

فروغ فرخ زاد


نوشتارها و کتابهای

فروغ فرخ زاد

ودرباره او


کد....................................موضوع

504 – فروغ فرخ زاد- نامه های فروغ به همسرش.
756 - فروغ فرخ زاد- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...
771 - فروغ فرخ زاد- راز من و عصیان.
773 - فروغ فرخ زاد- عصیان.
789 - فروغ فرخ زاد- تولدی دیگر.


آرامگاه فروغ فرخ زاد

فرزد جاسمي


نوشتارها و کتابهای

فرزد جاسمی

ودرباره او

کد...............................موضوع

5700 – فرزد جاسمی – نمایشنامه بالش.

استاد محمودفرشچيان


آثار

استاد محمود فرشچیان

مینیاتوریست


کد.....................................موضوع

1 – استاد فرشچیان – الهی...
2 - استاد فرشچیان – محمد رسول الله.
3 - استاد فرشچیان – دلبر....
4 - استاد فرشچیان – علی ....
5 - استاد فرشچیان – شاهنامه فردوسی .
6 - استاد فرشچیان – رقص ....
7 - استاد فرشچیان – علی اصغر...
8 - استاد فرشچیان – غزال...
9 - استاد فرشچیان – دلبر من ...
10 – استاد فرشچیان – سه دختر...
11 - استاد فرشچیان – سیمرغ...
12 - استاد فرشچیان – پیر....
13 - استاد فرشچیان – دختر چنگی
14 - استاد فرشچیان – دست افشان...
15 - استاد فرشچیان – نازنین...
16 - استاد فرشچیان – ناجی ...
17 - استاد فرشچیان – این چرخ و فلک
18 - استاد فرشچیان – ملکوت...
19 - استاد فرشچیان – دویار....
20 - استاد فرشچیان – سروقد...
21 - استاد فرشچیان – غزال و بره ...
22 - استاد فرشچیان – پرواز...
23 - استاد فرشچیان – جفت....
24 - استاد فرشچیان – جهان هستی..
25 - استاد فرشچیان – عشق من ..
26 - استاد فرشچیان – رها...
27 - استاد فرشچیان –موسی و اژدها
28 - استاد فرشچیان – بوسه برگل..
29 - استاد فرشچیان – پری و چنگ
30 - استاد فرشچیان – رویا...
31 - استاد فرشچیان – جمع درویشان
32 - استاد فرشچیان –مرغ و تخم مرغ
33 - استاد فرشچیان – بسوی او...
34 - استاد فرشچیان – پیر مغان
35 – استاد فرشچیان – ای چرخ فلک خرابی از کینه توست.
36 - استاد فرشچیان – شیطان...
37 - استاد فرشچیان –برنای پیر
38 - استاد فرشچیان – دختر ناز
39 - استاد فرشچیان – رومپوشان
40 - استاد فرشچیان – پرده برانداز
41 - استاد فرشچیان – ظهور..
42 - استاد فرشچیان – در آغوش...
43 - استاد فرشچیان – مادر...
44 - استاد فرشچیان – پرشکسته..
45 - استاد فرشچیان – عکس استاد
46 - استاد فرشچیان – برای تو...
47 - استاد فرشچیان – چوگان...
48 - استاد فرشچیان – شکارگاه...
49 - استاد فرشچیان – رقصی چنان میانه میدانم آرزوست
50 - استاد فرشچیان – جامی بده ساقی...
51 - استاد فرشچیان – رخش...
52 - استاد فرشچیان – جستجو...
53 - استاد فرشچیان – رستم ورخش وجادوی اژدها...
54 - استاد فرشچیان – قیل و قال مدرسه...
55 - استاد فرشچیان – شکار و شکارچی...

۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

فرهاد عرفاني ( مزدک)


نوشتارها و کتابهای

فرهاد عرفانی

ودرباره او

کد........................................ موضوع

5695 – فرهاد عرفانی ( مزدک) – هشدار : تهاجم خاموش استعمار
5696 - فرهاد عرفانی ( مزدک) – دین یا حقوق انسانی ؟ مسئله این است!.
5697 - فرهاد عرفانی ( مزدک) – مشکل استعمار با زبان فارسی .
5698 - فرهاد عرفانی ( مزدک) – فراموشخانه یا فراماسونری...
5699 - فرهاد عرفانی ( مزدک) – پاسخ استاد فراماسونری به آقای فرهاد عرفانی.

استاد يدالله کابلي خوانساري


آثار خوشنویسی

استاد یدالله کابلی خوانساری


کد................................موضوع

1 – استاد یدالله کابلی خوانساری – طفیل هستی عشق...
2 - استاد یدالله کابلی خوانساری – در دام عیش و تنعم...
3 - استاد یدالله کابلی خوانساری – عشق گوهربار....
4 - استاد یدالله کابلی خوانساری – بمژگان سیه کردی ...
5 - استاد یدالله کابلی خوانساری – روم بگلشن رضوان....
6 - استاد یدالله کابلی خوانساری – درد عشقی کشیده ام که نپرس...
7 - استاد یدالله کابلی خوانساری – تو اهل دانش فضلی گناهت بس...
8 - استاد یدالله کابلی خوانساری – مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید...
9 - استاد یدالله کابلی خوانساری – حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت ...
10 - استاد یدالله کابلی خوانساری – عیب رندان مکن....
11 - استاد یدالله کابلی خوانساری – جز آستان توام درجهان پناهی نیست...
12 - استاد یدالله کابلی خوانساری – در طریقت پیش سالک ...
13 - استاد یدالله کابلی خوانساری – محراب خیال .....

۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

استاد امير احمد فلسفي

آثارخوشنويسي

استاد امیراحمد فلسفيكد…………………………. موضوع

1 – استاد امیر احمد فلسفی – - بيا تا گل برافشانيم...
2 – استاد امیر احمد فلسفی – - مهر بورز...
3 – استاد امیر احمد فلسفی – - هم شاه مني ...
4 – استاد امیر احمد فلسفی – - كجاست بلبل خوشگوي..
5 – استاد امیر احمد فلسفی – - بوي باغ و گلستان ...
6 – استاد امیر احمد فلسفی – گلزار بین گلزار بین...
7 – استاد امیر احمد فلسفی – - بهار و گل طرب انگيز شد...
8 – استاد امیر احمد فلسفی - در ازل پرتوحسنت زتجلی دم زد...
9 – استاد امیر احمد فلسفی - سلام می کند ....
10 – استاد امیر احمد فلسفی – - مرغ باغ ملكوتم ...
11 – استاد امیر احمد فلسفی – - نگفتمت مرو آنجا..
12 - استاد امیر احمد فلسفی – سوره حمد....
13 - استاد امیر احمد فلسفی – سمن بری صنمی ...
14 - استاد امیر احمد فلسفی – سیاه مشق .
15 - استاد امیر احمد فلسفی – نام استاد
16 - استاد امیر احمد فلسفی – اللم صلعلی محمد....
17 – استاد امیر احمد فلسفی – بسم الله الرحمن الرحیم..
18 – عکس استاد امیر احمد فلسفی

فريدون فرخ زاد


نوشتارها و کتابهای

فریدون فرخ زاد

ودرباره او

کد.....................................موضوع

4717 – امير فرشاد ابراهيمي - قتل فریدون فرخ زاد و حواشی آن ...

۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

فرامرز دادرس


کتابها و نوشتارهای

فرامرز دادرس

ودرباره او

کد...........................................موضوع.

4973 – فرامرز دادرس – نقش اینترنت در انقلاب سبز.
5677 - فرامرز دادرس – چگونه احمدی نژاد می تواند اوباما را بفریبد.
5678 - د فرامرز دادرس – بسیجیان ، حاکم مطلق در تهران .
5679 - فرامرز دادرس – هیلاردی کلینگتون، افزایش فشار بر تهران .
5680 - فرامرز دادرس – دختر فرانسوی ، گروگان در تهران.
5681 - فرامرز دادرس – پیروزی اتم بر حقوق بشر .
5682 - فرامرز دادرس – گاهنامه فرهنگی .
5683 - فرامرز دادرس – فریاد نیمه شب در زندان اوین.
5684 - فرامرز دادرس – نگاهی به جهان ، دموکراسی و انتخابات .
5685 - فرامرز دادرس – جنگ روحانیون .
5686 - فرامرز دادرس – تاریخچه کلاه آزادی .
5687 - فرامرز دادرس – چگونگی برگزاری جشن مهرگان .
5688 - فرامرز دادرس – شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی .
5689 - فرامرز دادرس – گفتگوهای اوباما ، با رژیم اسلامی ادامه خواهد یافت.
5690 - فرامرز دادرس – رفسنجانی مرد کلیدی رژیم.
5691 - فرامرز دادرس – وزن واژه های فقهی در تاریخ .
5692 - فرامرز دادرس – شجاعت ایرانیان در برابر خامنه ای .
5693 - فرامرز دادرس – به مناسبت مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد .
5708 - فرامرز دادرس – ایران و فرانسه اشک ها و لبخندها.
5709 - فرامرز دادرس – پشت پرده گفتگوهای ژنو.
5710 - فرامرز دادرس – ایران منطق رویارویی؟
6359 - فرامرز دادرس – سبز ایرانی یا سبز اسلامی.
6833 – فرامرز دادرس – آینده سپاه پاسداران ، پس از فروپاشی جمهوری اسلامی .
6834 - فرامرز دادرس – جندالله، توفان ریگی در سیستان و بلوچستان .
6835 - فرامرز دادرس – پاسخی به گفتگوهای آقای جمال هاشمی در برنامه نقدی بر باورها ...
6836 - فرامرز دادرس – غرب در برابر چیستان پارسی .
6837 - فرامرز دادرس – برگشت پیام های آقای باراک اوباما ، نشانی گیرندگان درست نیست .
6838 - فرامرز دادرس – نوروزجشن باستانی ایرانیان،هیچ پیوندی با اسلام ودیگر ادیان ندارد .
6839 - فرامرز دادرس – بسته پیشنهادی یا قوطی بگیر و بنشان .
6840 - فرامرز دادرس – جشن اسفندگان .
6841 - فرامرز دادرس – جشن بهمنگان روز پدر ، در فرهنگ باستان ایران
6842 - فرامرز دادرس – جشن آمردادگان یا جشن نیلوفر .
6843 - فرامرز دادرس – دیدار پنهانی ایران و اسرائیل .
6844 - فرامرز دادرس – اسب سخنگوی سید الشهدا در کربلا و الاغ سخن گوی پیامبر در چاه بنی خطمه .
6845 - فرامرز دادرس – نقدی برآمرزش علم اعداد وحروف ومعنویت نوین (مقدماتی) از دروس حوزه های علمیه اسلامی .
6846 - فرامرز دادرس – تاریخچه دروغ سیزده ، یا ماهی آوریل .
6847 - فرامرز دادرس – تاریخچه هشتم مارس ، روزجهانی زن .
6848 - فرامرز دادرس – نگاهی به دعای علی شریعتی .
6857 - فرامرز دادرس – قاتل بختیار آزاد میشود .

مهندس منوچهر کارگر - گلها و گياهان حشره خوار ( گوشت خوار)مهندس منوچهر کارگر

گیاهان حشره خوار

( گوشتخوار)

کد .........................................موضوع .

372 – مهندس منوچهر کارگر – گیاه کوزه ای .
373 - مهندس منوچهر کارگر – دروزرا( شبنم خورشید).
374 - مهندس منوچهر کارگر – باترورت ( گیاه کره ای ) یا ( چرب ).
375 - مهندس منوچهر کارگر – بلدرورت .
376 - مهندس منوچهر کارگر – مهمترین گیاهان حشره خوار ( گوشتخوار )
3218 - مهندس منوچهر کارگر – ونوس حشره خوار ( مگس خوار)

مهندس منوچهر کارگر - گلها و گياهان لشابي ( ماندابي)


مهندس منوچهر کارگر

گیاهان و گلهای لشابی
( ماندابی – باتلاقی)

کد ...................................... موضوع

339 – مهندس منوچهر کارگر – پرورش گیاهان در آب.
375 - مهندس منوچهر کارگر – بلدروت ( گیاه مثانه).
459 - مهندس منوچهر کارگر – نیلوفر آبی .
509 - مهندس منوچهر کارگر – خیزران ( بامبو).
2713 - مهندس منوچهر کارگر – گل اختر آبی .
3527 - مهندس منوچهر کارگر – آرالیای پنجه ای .
3544 - مهندس منوچهر کارگر – گل آلاله آبی .
3600 - مهندس منوچهر کارگر – گیاه چتری ( پنجه کلاغی ).
3654 - مهندس منوچهر کارگر – گل زرد مرغک .
3657 - مهندس منوچهر کارگر – زنبق آبی .
3713 - مهندس منوچهر کارگر – نخل مرداب .
3717 - مهندس منوچهر کارگر – نیلوفر هندی .
3781 - مهندس منوچهر کارگر – شبدر آبی .
3793 - مهندس منوچهر کارگر – شیپوری سفید آبی .
3794 - مهندس منوچهر کارگر – شیپوری لشابی .
3799 - مهندس منوچهر کارگر – پیکان آبی .

مهندس منوچهر کارگر - آفات و بيماريهاي گياهان و مبارزه با آنها

مهندس منوچهر کارگر

مجموعه

آفات و بیماریهای مهم گلها و گیاهان زینتی

و راههای مبارزه و دفع آنها


کد ..........................................................موضوع.

4155 – مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی - کلیات در مورد آفات و بیماریهای مهم گلها و گیاهان زینتی.
455 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – مورچه.
456 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – شته ها.
3728 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – آبدزدک.
4154 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – آفات و بیماریهای گل داودی.
4156 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – برگ خوار گل رز.
4157 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – پشه سفید.
4158 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – تریپس.
4159 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – حلزون ها .
4160 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – خرخاکی .
4161 – مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – سفیدک گل سرخ (گل رز).
4162 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – شپشک آرد آلود.
4163 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – شپشک سپردار.
4164 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – شپشک نرم تن .
4165 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – کنه ها .
4198 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – آفت سن.
4199 - مهندس منوچهر کارگر- آفات نباتی – گزارش گروه توسعه پایدار کشاورزان دشت گرمسار .
4200 - مهندس منوچهر کارگر- بیماریهای گیاهان – سفیدک گل سرخ ( رز).
5651 – مهندس منوچهر کارگر – آفات و بیماریهای مهم گلها و گیاهان کامل .

مهندس منوچهر کارگر - گلها و گياهان زينتي

مهندس منوچهر کارگر

پرورش گلها و گياهان زينتي


كد ----------------------------- موضوع

337 - مهندس منوچهر كارگر- پرورش رز مينياتور.
338 - مهندس منوچهر كارگر- پرورش رزها .
339 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نباتات زينتي در آب.
343 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نرگس.
345 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نرگس آفريقايي.
346- مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لاله .
348 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سنبل .
350 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل برف ( موگه).
351- مهندس منوچهر كارگر– پرورش گل ادونتوگلوسم (نوعي اوركيده).
352 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اركيده .
353 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بنت قنسول .
354 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زعفران زينتي .
355 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پامپا نقره اي .
356 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نرگس درختي .
357 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بنفشه آفريقايي.
358 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش – گل پرنده بهشتي .
359 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه ديفن باخيا .
360 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آنتوريوم.
361 - مهندس منوچهر كارگر- پرورش گياه سيكاس.
362 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كاغذي .
363 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه مارانتا.
364 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مرواريد .
365 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش درختچه برف .
366 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شمعداني .
367 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بيل برژيا.
385 – مهندس منوچهر كارگر – باغباني عمومي – گلكاري در خانه و آپارتمان1.
386 - مهندس منوچهر كارگر – باغباني عمومي – گلكاري در خانه و آپارتمان2.
387 - مهندس منوچهر كارگر – باغباني عمومي – گلكاري در خانه و آپارتمان3.
390 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كوكب .
391 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ياس چمپا.
392 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ياس فرنگي .
393 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ياس خوشه اي.
394 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ياس زرد.
395 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اختر.
396 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل رازقي .
401 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس اچينوپسيس.
407 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس آپوروكاكتوس.
408 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه فيكوس .
412 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس فروكاكتوس.
414 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس اچينو كاكتوس .
416 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس آستروفيتوم.
425 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه زبان مادرزن.
450 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاج مطبق.
451 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آماريليس.
452 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل محبوبه ( ياس شب).
454 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پيچ امين الدوله .
455 - مهندس منوچهر كارگر – مورچه و طريق مبارزه با آنها .
456 - مهندس منوچهر كارگر – شته ها و طريق مبارزه با آنها.
457 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل باقلا گرگي.
458 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل باقلا گرگي ماندني .
459 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نيلوفر آبي.
509 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش خيزران ( بامبو).
2204 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس سرئوس .
2711 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس اپي فيلوم.
2725 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس سيرژ(شمع قدي).
2790 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس اوپونتيا.
2805 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اطلسي.
2806 - مهندس منوچهر كارگر- پرورش كاكتوس سفالوسرئوس.
2817 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس ربوتيا.
2925 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس سيرژ.
2989 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش زيگو كاكتوس.
2990 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس عيد پاك.
3062 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نوتوكاكتوس.
3063 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كاكتوس ماميلاريا.
3064 – مهندس منوچهر كارگر– پرورش و نگهداري كاكتوسها .
3208 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه حسن يوسف.
3210 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل جعفري .
3211 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل داودي .
3212 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سلوي ( مريم گلي).
3213 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مريم.
3214 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مينا
3215 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مينا چمني.
3216 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نيلوفر.
3217 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مينا ماندني .
3218 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه ونوس حشره خوار.
3520 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اشرفي .
3521 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ابري .
3522 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پيچ اناري .
3523 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آبرون ( سدوم).
3524 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش ازگيل ژاپوني.
3525 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اكساكوم.
3526 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ايكسورا.
3527 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه آراليا پنجه اي .
3528 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آزاله .
3529 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ايرزين.
3530 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اسكيناتوس .
3531 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل استكاني پيچنده .
3532 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل استكاني .
3533 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اسپاتي فيلوم .
3534 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اسپارمانيا .
3535 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اريكا .
3536 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اسپيرا.
3537 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش انار زينتي .
3538 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل استروپتوكارپوس .
3539 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اسكيميا .
3540 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل انگشتي .
3541 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آهار.
3542 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آويز باغي .
3543 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آلاله .
3544 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آلاله آبي .
3545 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آكركره صورتي .
3546 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آفتاب پرست .
3547 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آگاپانت چتري .
3548 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل اقاقيا پيچ .
3549 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه عشقه .
3550 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل عروسك پشت پرده .
3551 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آنتوريوم.
3552 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آكبيا كوايناتا .
3553 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل افلاندرا.
3554 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زنگوله اي.
3555 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه اگلونما .
3556 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آرديسيا .
3557 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه برگ عبائي .
3558 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش – گل آكي منس ( آشيمنه).
3559 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آويز ( گوشواره ) .
3560 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش پروش آناناس .
3561 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه آلترنانترا.
3562 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش آلابيد (هميشه جوان) .
3563 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آكمه آ ( آكميا).
3564 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل آكاليفا.
3565 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه آقطي .
3566 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه برگ بو.
3567 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش برگ بيدي .
3568 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه برگ موئي.
3569 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش برونفلسيا .
3570 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش بگونيا .
3571 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش بگونيا بوته اي .
3572 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بلوپرون.
3573 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بنفشه .
3574 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش به ژاپوني.
3575 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بداغ.
3576 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل بومادران.
3577 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه بلشنوم .
3578 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پاپيتال.
3579 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گيه پاندانوس .
3580 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش پپروميا .
3581 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش پتوس ( فوتوس).
3582 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پچي استاچيز .
3583 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پچي فيتوم .
3584 - مهندس منوچهر كارگر – پروش پرتقال زينتي .
3585 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پر سياوشان .
3586 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پروانش .
3587 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پلكترانتوس .
3588 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پريلا .
3589 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پلومباگو .
3590 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پولي استيچوم.
3591 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پولي شياس .
3592 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پيتوسپورم.
3593 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پيچ اناري .
3594 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پيچ مومي ( پيچ شمعي).
3595 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پيزر.
3596 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پيلي ( پي لئا).
3597 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پامچال .
3598 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پر.
3599 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل پنستمون .
3600 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه پنجه كلاغي ( چتري ) .
3601 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش پسيودرانتموم.
3602 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تاج خروس .
3603 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش توت فرنگي زينتي .
3604 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تون برژيا .
3605 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تيلاندسيا.
3606 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل طاوسي .
3607 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تاتوره درختي .
3608 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تاج الملوك.
3609 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تلاسپي .
3610 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل تنباكو .
3611 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل توري .
3612 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سبد نقره.
3613 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ستاره اي.
3614 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش سنبل الطيب باغي .
3615 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سوسن دشتي .
3616 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل صدتوماني .
3617 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه ساق عروس .
3618 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه ساكسيفراژ .
3619 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه ستنانته.
3620 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش سرخس شاخ گوزني .
3621 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش سرخس .
3622 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سروپژيا .
3623 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سلاژينلا .
3624 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سماق زينتي .
3625 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سنبل كاپ.
3626 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش سنبلتر .
3627 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سونريلا.
3628 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سه آنوت .
3629 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سيسوس.
3630 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سيرتوميوم.
3631 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سيكلامن .
3632 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سينداپسوس .
3633 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سينرر برگ .
3634 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سينرر.
3635 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه سينگونيوم .
3636 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ساعت .
3637 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه دراسنا .
3638 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ديپتراكانتوس .
3639 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ديپلادنيا .
3640 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل داودي درختي .
3641 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل درخشنده .
3642 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل دفلي .
3643 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل دگمه اي .
3644 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل دهان شير .
3645 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كلماتيس.
3646 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زنگوله اي .
3647 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه زارفورتيا .
3648 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه زبرينا .
3649 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سماق زينتي .
3650 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زنبق .
3651 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زبان درقفا ماندني .
3652 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زبان درقفا .
3653 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زرد ژاپوني .
3654 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زرد مرغك .
3655 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زلف عروسان .
3656 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل زنبق سوخ دار.
3657 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش زنبق آبي .
3658 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش مورد دشتي ( راج).
3659 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل رچستيزيا .
3660 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل روئيو .
3661 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه روچيا .
3662 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل رعنا زيبا ماندني .
3663 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش رعنا زيبا .
3664 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل خورشيدي .
3665 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كارلودويكا.
3666 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كالاتيا .
3667 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كالاديوم( فيل گوش).
3668 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش كالانكوآ( كالانچو).
3669 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كامليا .
3670 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كراسولا.
3671 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه کلمانتیس .
3672 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كروتن.
3673 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كروساندرا.
3674 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كريپتانتوس .
3675 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كلومنيا .
3676 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كلييرا.
3677 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كنتيا.
3678 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه كورديلين .
3679 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل گاردنيا .
3680 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه گاستريا .
3681 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل گرويلئا.
3682 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كتان .
3683 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل كفشك ( گوشي) .
3684 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل گلايول .
3685 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل گوجه ( آلو).
3686 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گياه گندمي .
3687 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گوجه زينتي .
3688 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل گوزمانيا .
3689 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل گوش خرگوش .
3690 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه کلرودندروم.
3691 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل سوسن ( لیلیوم).
3692 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لادن .
3693 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لاله .
3694 - مهندس منوچهر كارگر –پرورش گل لاله باغی .
3695 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لوبلیا .
3696 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لوبلیا شنجرفی.
3697 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه لاتانیه .
3698 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لاله واژگون.
3699 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل لاله عباسی .
3700 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش لوبیای گل.
3701 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش لیژریا ظریف.
3702 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه لیویستونا .
3703 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه چامه دورا.
3704 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل چشم گاو.
3705 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه چماس .
3706 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ناز.
3707 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ناز قاشقی .
3708 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نخود ماندنی.
3709 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نخود معطر .
3710 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نئورژلیا.
3711 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نارگیل .
3712 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نخل بادبزنی .
3713 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نخل مرداب.
3714 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نخل نارگیل.
3715 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه نرترا.
3716 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل نیدولاریوم.
3717 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش نیلوفر هندی.
3718 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل حنا.
3719 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل حریص
3720 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ختمی پُر پَر.
3721 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ختمی درختی .
3722 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ختمی سوریه .
3723 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل خرزهره .
3724 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش خرما زینتی ( فنیکس)
3725 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل خزامه .
3726 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه خنجری.
3727 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل خربق.
3728 - مهندس منوچهر كارگر – آفات گیاهان - آبدزدک.
3729 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل یاسمن .
3730 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش یاسمن دشتی .
3731 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل یخ.
3732 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل یک روزه .
3733 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش یوکا.
3734 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل وریسیا .
3735 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ویژلیا.
3736 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ورونیکا .
3737 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ولتیمیا .
3738 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش قنطوریون ( گل گندم).
3739 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل قرنفل.
3740 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل قلب مریم.
3741 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش مرکبات در گلدان .
3742 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ماگنولیا .
3743 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ماهونی.
3744 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مغربی.
3745 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل میخک.
3746 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل میمون .
3757 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ماذریون ( دفنه).
3748 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شودی ( مارچوبه).
3749 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ماگنولیا گل درشت.
3750 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل مدینیلا.
3751 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش موچسب.
3752 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش مورد معمولی.
3753 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش موز چینی.
3754 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش موز حبشی .
3755 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش مونت برتیا.
3756 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فتشدرا.
3757 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فرفیون ها .
3758 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه فلبودیوم.
3759 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فلفل زینتی.
3760 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فنیکس ( خرما زینتی ).
3761 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فوکاریا.
3762 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فیتونیا.
3763 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش فیلودندرون.
3764 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل فراموشم مکن .
3765 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل فرزیا.
3766 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل فلوکس ماندنی.
3767 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل فلوکس.
3768 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل فنجانی .
3769 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش درخت غار معمولی.
3770 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش هورتانسیا.
3771 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل هیپوسیرتا.
3772 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل همیشه بهار.
3773 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل هلنی .
3774 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش هاورتیا .
3775 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش هوفاریقون گل درشت .
3776 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش هویا .
3777 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شب بو.
3778 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شمشاد ایرانی .
3779 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شمشاد ژاپونی.
3780 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شاخ بزی ( صبر).
3781 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شبدر آبی.
3782 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شمشاد .
3783 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شاخه طلا.
3784 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شاه پسند.
3785 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شاه پسند درختی .
3786 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شب بوی هراتی.
3787 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شراب.
3788 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شقایق النعمان .
3789 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شقایق النعمان ژاپونی.
3790 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شقایق النعمان کوهی .
3791 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شقایق ( خشخاش ).
3792 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شیپوری.
3793 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل شیپوری سفید آبی.
3794 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش شیپوری لشابی .
3795 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش ژاکوبینا .
3796 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش ژوبای ظریف.
3797 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش ژینورا.
3798 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل ژیپسوفیل.
3799 -مهندس منوچهر كارگر - پرورش ژیکان آبی.
3819 – مهندس منوچهر کارگر – بگونیا تکمه ای.
3823 – مهندس منوچهر کارگر - برگ پنجه ای.
3824 – مهندس منوچهر کارگر – گل پشم .
3829 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گیاه جگر دارو.
3830 - مهندس منوچهر كارگر – پرورش گل جاوید .
4592 - مهندس منوچهر کارگر - نخل آرکا ( فوفل).
***