۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

دکتر ناصر انقطاعنوشتارها و کتابهای

دکتر ناصر انقطاع

ودرباره ء او


کد ...........................................موضوع

5627– مهندس منوچهر کارگر – نقد کتاب شیرو خورشید نوشته دکتر ناصر انقطاع.
5628 – دکتر ناصر انقطاع – نقد کتاب دادشاه بلوچ  نوشته مهندس منوچهر کارگر .
6960 – دکتر ناصر انقطاع -  زندگینامه بقلم خودش .
6961 – دکتر ناصر انقطاع – قصیده ای برای مصدق .
8037 -  دکتر ناصر انقطاع –  گزارش تلویزیون پارس. حمله به 

۲ نظر:

 1. سلام دوست عزیز لطفا کتاب های با کد زیر زا برام میل کنید. سپاسگذار...
  میل : goftar_darman@yahoo.com
  اینجانب مهدی ارباب سالاری از تهران . اگه بتونید و لطف کنید این کتابها رو برام بفرستید که منم بتونم پرینت گرفته و بین خواهان ازادی و اگاهی برای نجات کشور عزیزمون ایران پخش کنم .

  8039 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 1
  8040 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 2
  8041 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 3
  8042 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 4
  8043 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 5
  8044 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 6
  8045 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 7
  8046 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ8
  8047 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ9
  8048 - دکتر نورمحمد عسگری – تشیع سرخ 10
  8058 - دکتر نورمحمد عسگری – آرزوهای شاه1
  8059 - دکتر نورمحمد عسگری – آرزوهای شاه2
  8060 - دکتر نورمحمد عسگری – آرزوهای شاه3
  8061 - دکتر نورمحمد عسگری – آرزوهای شاه4
  8062 - دکتر نورمحمد عسگری – آرزوهای شاه5
  8063 - دکتر نورمحمد عسگری – آرزوهای شاه6
  851 – مسعود بهنود – کودتای 28 مرداد و آن سه مرد...
  2101 - مسعود بهنود – صدو پنجاه سال آزادی میخواهیم.
  2102 - مسعود بهنود – از عیادت باران .
  2103 - مسعود بهنود – رونوشت برابر اصل.
  2104 - مسعود بهنود – نمی شنوند دیکتاتورها .
  2105 - مسعود بهنود – از مرگ صمد تا غرق سعید.
  2441 - مسعود بهنود – زندگی نامه – زاده شدم در آن ....

  پاسخحذف
 2. لطفا به شرایط درخواست کتاب در پست تاریخ 18/6/2012 توجه کنید . با سپاس داریوش

  پاسخحذف